PASIVNÍ PACHATEL

Je to stopa pachatele, který se skrývá, doufaje, že vyšetřovatelé nebudou schopni odhalit jeho případ? Byl vůbec spáchán
nějaký zločin? Je třeba po něčem pátrat?

Projekt je pokusem o volný přepis strategie tzv. vyprázdněné narace, která se používá zejména ve filmu, do výstavního formátu. Hrdina bez dokreslených psychologických či dalších atributů, které by umožnily identifikaci diváka s ním, prochází skrze střípky narativního děje, jenž v tomto případě může a nemusí být detektivním příběhem. Spíše než na celek vyprávění tak výstava upozorňuje na samotné médium a formu sdělení, stejně jako na prázdná místa, která nutně zůstanou po pokusu poskládat všechny povědomé vizuální klíče v koherentní celek.

Karina Kottová
 
PASSIVE PERPETRATOR

Is it a trace of a perpetrator, hiding in the hope that the investigators won’t be able to reveal his case? Was there even any crime?

The project is an attempt to freely translate a strategy of the so-called emptied narration, used especially in film, into an exhibition format. A hero without clear psychological or other attributes that would allow the viewers to identify with him browses through fragments of a narrative plot, which in this case may or may not be a detective story.
Therefore the exhibition highlights the medium and form itself, more than the story as a whole. At the same time, it emphasizes the empty spots, which remain after any attempt to assemble the familiar visual keys into a coherent whole.

Karina Kottová
.


Installation view, Passive Perperator, Futura gallery, 2016 


Passive Perperator, pedestal, frame, glass, paper, 62x186 cm, 2016 


Passive Perperator, pedestal, frame, glass, paper, 62x186 cm, 2016 


Passive Perperator, paper, 30x33 cm, 2016 


Installation view, Passive Perperator, 2016 


Installation view, Passive Perperator 


Paper, PVC board, wooden construction, 110x212 cm 


Paper, PVC board, wooden construction, 110x210 cm 


Paper, PVC board, digital print, wooden construction, 117x210 cm 


Paper, PVC board, wooden construction, 106x200 cm 


Paper, PVC board, wooden construction, 105x225 cm 


Paper, PVC board, wooden construction, 112x200 cm 


Detail, paper, digital print 


Paper, PVC board, wooden construction, 106x200 cm