PRINCIP KLÍČOVÉ DÍRKY

Klíčová dírka se v literatuře a kinematografii objevuje jako oblíbený symbol tajemství, skryté záhady, okna do jiných světů, zvědavosti, pátrání po pravdě, objevování, podezření. Nejčastěji při pohledu z vnějšku dovnitř. Pro svou předpokládanost
a časté opakování jde však o symbol značně “vyčpělý”.

Klíčová dírka je zajímavá jako symbol nemožnosti úplné a jasné interpretace viděného. Slepé mezery ve výhledu je možné nahrazovat novými významy.

THE KEYHOLE PRINCIPLE

In literature and film the keyhole is a popular symbol for secrets and hidden mysteries, windows into other worlds, curiosity, a quest for the truth, discoveries and suspicions. Most often when looking in from the outside. But due its predictability and frequent repetition, this symbol is more or less exhausted.

The keyhole is interesting as a symbol of the impossibility of a complete and clear-cut interpretation of what is seen. Blind spots can be replaced with new meanings.
.


Installation view, I told you so, Pavilon gallery, 2015 


Installation view, I told you so, Pavilon gallery, 2015 


Installation view, I told you so, Pavilon gallery, 2015 


Keyhole, linocut, paper, 42x30 cm 


Keyhole, linocut, paper, 42x30 cm  


Keyhole, linocut, paper, 42x30 cm  


Keyhole, linocut, paper, 42x30 cm  


Keyhole III, acrylic, canvas, 100x75 cm 


Keyhole, acrylic, canvas, 100x75 cm  


It III, acrylic, paper, canvas, 100x80 cm  


Untitled, acrylic, paper, canvas, 100x80 cm  


It IV, acrylic, canvas, 100x75 cm  


It II, acrylic, canvas, 100x75 cm